Atthem Consulting

Enmans företag med fokus på IT-tjänster, startades 2006 som ägs och drivs av Peter Atthem.

Peter Atthem har en master inom informationsteknik och har sedan examen arbetat aktivt inom varierande delar av system utvecklings processen.

Anställningar:

Riada AB - Atlassian Tools & Process Expert

IBM Svenska AB –  Rational Tools & Process Expert

Utförda Uppdrag:

Processutveckling för Ericssons PLM process.

Verktyg

Atlassian JIRA, Confluence, Stash, Fisheye

IBM Rational Team Concert, Quality Manager, Requirements Composer, Software Architect / Realtime Edition, Design Manager, Method Composer, ClearCase

Apache / Tomcat, SSL-konf

Platforms

Windows, Linux REDL/Ubuntu, Mac

Processer & Metoder

Lean, Scrum, RUP, IBM Project Management, CRM